Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) modeli geliştirmiş ve bu sınavın uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır. Enstitü, bu uygulamasıyla Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşmasını ve Türkiye’nin yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye üniversitelerinin yabancı öğrencilerin ilgi odağı hâline gelmesi, söz konusu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünü kolaylaştırması ve Türkçe düzeylerinin doğru ölçütlerle değerlendirilmesi açılarından TYS büyük önem arz etmektedir.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olması hedeflenen TYS, bu özelliğiyle yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimde standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

6 Ekim 2011 tarihinde sınav hazırlıklarına ilişkin YÖK’te yapılan koordinasyon toplantısından sonra, Yunus Emre Enstitüsünde Ankara, Ege, Gazi, Hacettepe üniversiteleri TÖMER’lerinden akademisyenler ve MEB YEĞİTEK’ten bir uzmanın katılımıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından TYS için rehber niteliğinde bir Çerçeve Program ve ardından model sorular hazırlanmıştır. Oluşturulan sorular, ölçme uzmanının kontrolünden geçirilmiş ve hazır hâle gelen TYS’nin “Dinleme” metinleri MEB YEĞİTEK stüdyolarında profesyonel sanatçılarca seslendirilmiştir. 

TYS’nin ilk uygulaması 19.10.2012 tarihinde Tahran YEE’de yapılmıştır. Uluslararası ölçekte ilk uygulama ise 24-25 Mayıs 2013 tarihinde 10 ülkede (Kosova, Arnavutluk, Mısır, İran, Azerbaycan, Japonya, Gürcistan, Bosna Hersek, Belçika, Kazakistan) gerçekleştirilmiştir. 

TYS, periyodik olarak yılda üç kez Sınav Merkezinin belirleyeceği gün ve saatlerde Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüleri ve Enstitünün işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır. Yurt dışındaki Yunus Emre Enstitülerinden gelecek talepler doğrultusunda bu ayların dışında da sınav uygulanabilmektedir.

Şu anda kâğıt tabanlı olarak uygulanan ve çevrimiçi (online) sınav hazırlıkları da devam eden TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir.

TYS üç aşamada uygulanmaktadır. Okuma ve dinleme bölümleri 1. oturumda; yazma bölümleri 2. oturumda; konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü ise 3. oturumda uygulanmaktadır. 1. oturum; okuma- 75, dinleme- 60, olmak üzere toplamda 135 dakika; 2. oturum; yazma- 60 dakika; 3. oturum; bağımsız konuşma- 5, karşılıklı konuşma- 10 olmak üzere toplamda 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 210 dakikadır.

"Türkçe Yeterlik Sınavı"nda okuma becerisini ölçmeye yönelik 40-50; dinleme becerisini ölçmeye yönelik 30-40; yazma becerisini ölçmeye yönelik 2; bağımsız konuşma becerisini ölçmeye yönelik 1; karşılıklı konuşma becerisini ölçmeye yönelik 7 olmak üzere toplamda 80-100 soru bulunmaktadır.

Adaylara başarılı olmaları durumunda B2 ve C1 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. B2 ve C1 düzeyleriyle ilgili puan aralıkları her sınav sonrasında Modern Test Teorisine göre yapılacak analizlere göre belirlenmektedir. 15 Ocak 2022 tarihli sınavdan itibaren Türkçe Yeterlik Belgesi üzerinde ALTE Kalite Nişanı (Q-mark) yer alarak Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliği taşımaktadır.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Tanıtım Filmi 

Basında TYS

Özbekistan'da Türkçe ...

Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na rekor ...

Türkçe Yeterlik ...

Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen ...

Türkçe Yeterlik ...

YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş, Enstitü tarafından ...

Türkçe Yeterlik Sınavı ...

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe ...

Türkçeye en büyük ilgi ...

Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışındaki Türk ...

Haberler/Duyurular

27 Nisan 2024 Türkçe ...

Türkçenin ALTE (The Association of Language ...

Güncel TYS Örneği

TYS soru örneklerine aşağıdaki bağlantılardan ...

2024 Yılı TYS Takvimi ...

Enstitümüz yayınları ile Türkçe öğrenebilir ve ...

Türkçe Eğitim ...

Enstitümüz yayınları ile Türkçe öğrenebilir ve ...

5 Ağustos 2023 Türkçe ...

Türkçenin ALTE (The Association of Language ...

30 Nisan 2023 Türkçe ...

Türkçenin ALTE (The Association of Language ...

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınav katılımcılarının sınava gelirken Sınav ...

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI ...

 TÜRKÇE YETERLİK SINAVININ (TYS) ULUSLARARASI ...

Scroll to top