Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) modeli geliştirmiş ve bu sınavın uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır. Enstitü, bu uygulamasıyla Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşmasını ve Türkiye’nin yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye üniversitelerinin yabancı öğrencilerin ilgi odağı hâline gelmesi, söz konusu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünü kolaylaştırması ve Türkçe düzeylerinin doğru ölçütlerle değerlendirilmesi açılarından TYS büyük önem arz etmektedir.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olması hedeflenen TYS, bu özelliğiyle yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimde standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

6 Ekim 2011 tarihinde sınav hazırlıklarına ilişkin YÖK’te yapılan koordinasyon toplantısından sonra, Yunus Emre Enstitüsünde Ankara, Ege, Gazi, Hacettepe üniversiteleri TÖMER’lerinden akademisyenler ve MEB YEĞİTEK’ten bir uzmanın katılımıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından TYS için rehber niteliğinde bir Çerçeve Program ve ardından model sorular hazırlanmıştır. Oluşturulan sorular, ölçme uzmanının kontrolünden geçirilmiş ve hazır hâle gelen TYS’nin “Dinleme” metinleri MEB YEĞİTEK stüdyolarında profesyonel sanatçılarca seslendirilmiştir. 

TYS’nin ilk uygulaması 19.10.2012 tarihinde Tahran YEE’de yapılmıştır. Uluslararası ölçekte ilk uygulama ise 24-25 Mayıs 2013 tarihinde 10 ülkede (Kosova, Arnavutluk, Mısır, İran, Azerbaycan, Japonya, Gürcistan, Bosna Hersek, Belçika, Kazakistan) gerçekleştirilmiştir. 

TYS, periyodik olarak yılda üç kez Sınav Merkezinin belirleyeceği gün ve saatlerde Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışındaki Yunus Emre Enstitüleri ve Enstitünün işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır. Yurt dışındaki Yunus Emre Enstitülerinden gelecek talepler doğrultusunda bu ayların dışında da sınav uygulanabilmektedir.

Şu anda kâğıt tabanlı olarak uygulanan ve çevrimiçi (online) sınav hazırlıkları da devam eden TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir.

TYS üç aşamada uygulanmaktadır. Okuma ve dinleme bölümleri 1. oturumda; yazma bölümleri 2. oturumda; konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü ise 3. oturumda uygulanmaktadır. 1. oturum; okuma- 60, dinleme- 45, olmak üzere toplamda 105 dakika; 2. oturum; yazma- 60 dakika; 3. oturum; bağımsız konuşma- 5, karşılıklı konuşma- 10 olmak üzere toplamda 15 dakikadır. Sınavın tamamı, 180 dakikadır.

"Türkçe Yeterlik Sınavı"nda okuma becerisini ölçmeye yönelik 40; dinleme becerisini ölçmeye yönelik 30; yazma becerisini ölçmeye yönelik 2; bağımsız konuşma becerisini ölçmeye yönelik 1; karşılıklı konuşma becerisini ölçmeye yönelik 7 olmak üzere toplamda 80 soru bulunmaktadır.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2; 71-88 arası puan alan adaylara C1; 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.

 

Tanıtım Filmi 

Basında TYS

Türkçe Yeterlik Sınavı ...

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe ...

Yunus Emre Enstitüsü, ...

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı ya da ...

Aday İşlemleri Sistemi

Haberler/Duyurular

SINAV GİRİŞ BELGESİ

29 Mayıs 2021 Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ...

29 Mayıs 2021 TYS ...

Yunus Emre Enstitüsünün 29 Mayıs 2021 tarihinde ...

2018 TYS TARİHLERİ

Yılda üç kez gerçekleştirilen Türkçe Yeterlik ...

Türkçe Yeterlik Sınavı ...

13 Ocak 2018 Türkçe Yeterlik Sınavı İlanı 13 ...

Türkçe Yeterlik Sınavı ...

  28 Temmuz 2018 Türkçe Yeterlik Sınavı İlanı ...

2017'nin Son Türkçe ...

Yunus Emre Enstitüsü 2017 yılının son Türkçe ...

Scroll to top